Para makatulong sa mga mamamayang dayuhan na kokonsulta sa doktor, ang Kanagawa International Foundation ay naghanda ng Medical Questionnaire na nakasalin sa ibang wika (Ito ay magagamit sa pagsasabi kung ano ang nararamdaman).

Ang mga mamamayan ng lungsod ng Itoigawa ay maaari rin gumamit nito.

Ito ang Homepage ng Kanagawa International Foundation.

May 15 wika ang Medical Questionnaire na makikita dito.

http://www.k-i-a.or.jp/medical/index.html
診察イメージ


May kani-kaniyang medical questionnaire sa bawat wika para sa bawat medical treatment (Opthalmology (Mata o Ganka), Surgical Department (Operasyon o Geka), Obstetrics Gynecology (Pagbubuntis o Sanfujinka), Dental (Ngipin o Shika), Ears Nose and Throat (Tenga, Ilong at Lalamunan o Jibiinkouka), Pediatrics (Sakit ng Bata o Shonika), Plastic Surgery (Seikeigeka), Internal Medicine (Naika), Neurosurgery (Noshinkeigeka), Dermatology ( Sakit sa balat o Hifuka).

Donwload

 Tagalog Medical Questionnaire(PDF:2075KB)