Kung ikaw ay isang dayuhan at mayroon kang suliranin, huwag mag-atubiling kumonsulta.

Ang taong kasangguni ninyo ay tutulong sa pag-iisip ng solusyon.May suliranin ka bang tulad nito?

 Tungkol sa visa.

 Paano ang sistema ng paaraalan sa bansang Japan.

 ・Paano ang pagpapatingin sa doktor?

 ・Paano aalamin ang tungkol sa alien registration at pensyon?

 ・Tungkol sa kaugalian sa Japan.Araw: Tuwing Biyernes

Oras: 10:00 AM – 12:00 Pm

Lugar: Beech Hall Magatama

Bayad: Walang bayadKayo ay maaaring sumangguni sa tanggapan ng Environmental Life Section (1F) ng city hall kahit anong araw na bukas ito.